Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Nya Skötselplanen ute på remiss

Nu finns nya skötselplanen ute på remiss, på Naturvårdsverkets hemsida. Remissvar kan lämnas fram till den 4 december 2017, till Naturvårdsverket.