Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Vandring på Kyrkstigen/Upplandsleden, Österbo fäbodar - Tärnsjö, 6.5 km

Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6,5 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack, Multiadventures Sweden.

Om upplevelsen

20/10, kl 10-14 | Vandra Upplandsleden

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Vandringen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.
Max. 20 deltagare

TA MED
Kläder efter väder. Medtag eget fika.

OM STRÄCKAN
Vandringen sker i lugn takt mestadels på grus- och skogsvägar, med inslag av sträckor med naturstig där rötter och stenar förekommer. Vi kommer också gå över den 660 meter långa kyrkspången.

TA CHANSEN OCH FRÅGA VANDRINGSGUIDEN
Under vandringen kan du fråga Madde och Jack om friluftsliv i allmänhet. Sommartid håller de till främst i och runt Färnebofjärdens nationalpark och vintertid i Abisko. Magnus Pamp från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns också med under vandringen.

SAMLING
Vi samlas kl. 10.00 vid Nora kyrka i Tärnsjö. Efter samlingen kommer vi att ta oss gemensamt till fäbodarna  för att sedan vandra tillbaka till Tärnsjö. Mer information får du vid din anmälan.

I SAMARBETE MED
Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. I biosfärområdet ingår kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens respektive Gävle kommun. Mer om biosfärområdet och -arbetet hittar på www.nedredalalven.se

Tid

Sön 20/10 2019 kl. 10-14

Plats
Kyrkstigen/Upplandsleden

×