Sök
Söderåsens nationalpark

Begränsad tillgänglighet i Skäralid

Arbetet med ett omlöp förbi dammen i Skäralid har påbörjats. Det betyder att det är minskad framkomlighet i området vid Skärdammen. Det kan innebära att det tidvis är svårt att komma från parkeringen till Skärdammen längs stigen på gröningen. Under tiden som bygget pågår finns det ingen möjlighet att grilla, men det går bra att använda picknickborden.

Med start under vecka 6 kommer samtliga grillar i Skäralid att monteras ned och tas bort tillfälligt, för att göra plats för grävandet av den konstgjorda å-fåra som ska möjliggöra fiskvandring förbi Skärdammen.

Inga leder kommer att stängas av med anledning av bygget, men utrymmet på gröningen kommer vara begränsat närmast Skärdammen. Grillarna kommer att monteras upp igen efter att fiskvägen är färdigbyggd.

Arbetet beräknas vara färdigt i mitten av april.
Vi hänvisar till våra andra grillplatser vid Liagården, Dahlbergs och Odensjön.

Har du frågor? Kontakta Tove Hultberg 010 22 414 05.