Sök
Söderåsens nationalpark

Dialogmöte om hållbar utveckling

Sedan våren 2017 arbetar Söderåsens nationalpark med ett projekt som ska leda till bättre samverkan med lokala aktörer. På dialogmötet kommer vi att presentera de arbetsområden vi i samarbete med er har kommit fram till att arbeta vidare med för att Söderåsenområdet ska bli en hållbar plats för besökare, boende och andra som verkar här.

MÅNDAG DEN 25 FEBRUARI KL 16:30- 18:30
Midgårds skola, matsalen, Billingevägen 26 Röstånga

Vi uppmuntrar alla deltagare att åka buss till och från Röstånga och mötestiden är därför anpassad till buss 243 och 518. För att planera din bussresa gå in på  www.skanetrafiken.se


Anmälan soderasen@lansstyrelsen.se 21/2 - Vi bjuder på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer.

 

Projektet om hållbar utveckling för nationalparken, naturreservaten och Söderåsområdet i stort skapar vi i gemenskap med er som är aktiva i området. Det garanterar för engagemang och samarbete med kommuner, lokala företag och representanter från turistnäringen samt ideella föreningar och grannar. Målet är att främja miljöskyddet och resultera i en strategi för hållbar turism i och kring nationalparken. Vi gör detta genom "European Charter for Sustainable Tourism", en certifiering utvecklad av EUROPARC Federation, en intresseorganisation för skyddade områden i Europa.

Sedan starten har vi haft dialogmöten, diskussionsgrupper och möten, samt deltagit i olika arrangemang i Söderåskommunerna. Hela tiden har vi samlat på oss synpunkter och förslag på hur vi kan arbeta bättre tillsammans och utifrån det har vi förslag på tio olika arbetsområden som vi vill prioritera.

På mötet kommer vi presentera arbetsområdena och hur vi har tänkt oss att arbeta vidare med dessa. Kom och hjälp oss med att förbättra förslagen och göra er röst hörd. Tillsammans arbetar vi för att bli en hållbar turismdestination.

Nedan finns det länkar till två dokument som är underlag för hur vi ska gå vidare. De kommer att presenteras och diskuteras på mötet.

 EUROPARC arbetsområden Söderåsens NP.pdf och SNP SWOT 2019.pdf

Välkomna!