Sök
Store Mosse nationalpark
Torr grusbilväg i blött landskap

Bilväg till Lövö åter öppen

Bilvägen till Lövö är åter öppen efter att ha varit avspärrad på grund av översvämmning. Flödena har minskat i parken och vi har åtgärdat den skada vattnet haft på vägen.