Sök
Store Mosse nationalpark

Edvard Wibeck och vandring på Wibecksleden

Om upplevelsen

Egert Fransson berättar om Edvard Wibeck, upptäckaren och beskyddaren av Store Mosse, samtidigt som vi vandrar den renoverade Wibecksleden ut mot mossekanten. 

Då det är i mitten av april har en hel del flyttfåglar anlänt. Vilka vi ser och hör, berättar och Egert om. Kikare bör medtas förutom givetvis fika.

Samarrangemang med Föreningen Store Mosse nationalpark

Tid

Från:

17 april 2019 19:00

Till:

17 april 2019 21:00

Plats
Samling vid naturum
Speciell utrustning

Kikare och eget fika

×