Till innehåll på sidan Åtså
Garphyttan suoddjimpárkka
En träskylt och gärdesgård vid en äng.

Buorisboahtem!

Suoddjimpárkka le 5 km Grythyttana tjoahkkebájke oarjjeallelin. Bussa e váse párkav, ja bijlla l buoremus vuohke párkkaj jåvsådit.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.