Till innehåll på sidan Sök
Djurö nationalpark

Djurliv

Fågellivet på öarna är påfallande rikt men det förekommer endast ett fåtal däggdjursarter där några är inplanterade.

 

Flygande fiskgjuse mot blå himmel.
Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Typiska arter är fiskgjuse, storlom, flera andarter, kråka, korp samt fiskmås, gråtrut och tärna. Särskilt vitfågeln sätter prägel på skärgården och häckar i flera kolonier.

Bland övriga arter finns grågås och marina arter som havstrut och strandskata. Fiskgjusen kan betraktas som karaktärsfågel i arkipelagen. Minst tre och ända upp till fem par häckar i området.

Av simfåglar förekommer bland annat gräsand, bläsand, kricka, knipa, stor‑ och småskrak samt storlom, och av vadare har noterats strandskata, mindre och större strandpipare, drillsnäppa, rödbena, enkelbeckasin och morkulla.

Illustration av en sork.
Sork

Däggdjur

Dovhjort, kronhjort, rådjur och skogshare inplanterades friskt under flera decennier på 1900-talet, av dessa har endast dovhjort och hare överlevt. Idag består dovhjortstammen av ett 20-tal djur. Fladdermus och vattensork förekommer naturligt. Räv har observerats på öarna vissa år. Det finns också gott om groddjur och kräldjur.