Sök
Färnebofjärdens nationalpark
Lång sandstrand där tallar växer.

Aktuell information

Här visar vi vad som har hänt i Färnebofjärdens nationalpark. Information lägg ut allt eftersom med den senaste informationen överst.

Aktuellt

20180126

Samverkansutbildning för aktörer vid Färnebofjärdens nationalparkGuldstjärna Hamra nationalpark

Nu har vi haft det första utbildningstillfället för entreprenörer i Färnebofjärdens nationalpark! Vår nya samverkanspartner har härmed rätt att nyttja samverkanslogga och marknadsföringskanaler via Färnebofjärden.

Flera utbildningstillfällen är på gång och en del aktörer står redan på tur att gå utbildningen. Om DU verkar i och omkring Färnebofjärdens nationalpark och har verksamhet som är förknippad med nationalparken, är du välkommen att delta på utbildningen. Maila i så fall intresse till farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Som samarbetspartner verkar du som ambassadör för nationalparken, har kunskaper om området och dess verksamheter samt vet vad varumärket "Sveriges nationalparker" står för.

20171213
Just nu går det att hitta mycket spår efter djur i nationalparken. Detta färska lodjursspår hittades vid Tinäset, längs en av stigarna och det var flera lodjur som hade gått på stigen.
Lodjur spår
20171012
Restaurering av Fiskevatten
Vecka 42, 2017, pågår restaurering av fiskevatten i Färnebofjärdens nationalpark i strömsträckor kring Gysingeforsarna, Lisslen och Sevedskvarn. Syftet är att återskapa förstörda lek- och uppväxtområden och naturliga habitat för bottenfauna och fisk.
20171011
Tips till grupper som vistas i Färnebofjärdens nationalpark under lågsäsong, okt-apr: Hör med förvaltningen hur tillgången på ved ser ut vid de eldplatser du tänkt besöka, innan du åker ut. Allt för att få en så underbar vistelse som möjligt! Förvaltningen ombesörjer utkörning av ved hela året men i begränsad omfattning under vinterhalvåret.
20171010
Nu finns nya Skötselplanen ute på remiss, på Naturvårdsverkets hemsida. Remissvar kan lämnas fram till den 4 december -17, till Naturvårdsverket.
Ek
Ek
2017-09-06
Naturvårdande insatser pågår i nationalparken, just nu friställer vi ek. Eken behöver fritt runt trädkronan för att inte dö. Många lavar och insekter är beroende av gamla ekar; en gammal ek kan vara värd till ca 1000 arter.
Naturvårdsbränning 24 majNaturvårdsbränning sker den 24 maj i södra delen av Färnebofjärdens nationalpark.

 

2017-05-24

Idag den 24 maj sker en naturvårdsbränning i södra delen av Färnebofjärdens nationalpark.

  

2016-06-23

Tisdagen den 21 juni bedrev nationalparksförvaltningen tillsyn ute på vattnet i Färnebofjärdens nationalpark tillsammans med polisen. Tillsyn från vattnet bedrivs vid några tillfällen per år för att säkerställa att nationalparkens föreskrifter om båthastigheter följs.

2016-05-10

Nu är den tillgänglighetsanpassade spången i slutet av barnvagnsstigen vid nationalparkens huvudentré på plats! Det kommer även att finnas en sittbänk på mitten när allt är klart. 

Bild på den tillgänglighetsanpassade spången vid huvudentrén

 

2016-05-09
Idag den 9 maj, utförs en naturvårdsbränning i Färnebofjärdens nationalpark, vid Aggerån, sydost om Nässja plantskola.
Karta Aggerån

2016-04-20
Takbytet på vindskyddet vid Kungsslingan (se notis nedan) är nu klart. Välkomna!


2016-04-18
Just nu håller vi på att byta taket på vindskyddet längs med Kungsslingan (den 1 km långa slingan som utgår från huvudentrén på Mattön, se gul prick på kartan). Om vädret är bra kommer det att ta några dagar. Besök gärna vindskyddet längs den barnvagnsanpassade stigen vid huvudentrén eller vindskyddet vid Sevedskvarn istället.


Mvh / nationalparksförvaltningen


2015-11-18
Nu finns den uppdaterade nationalparksfoldern med karta även på engelska och tyska, både som digital fil här på webbplatsen, under Kartor, samt i tryckt form i naturum.


2015-09-28
Vår svenska informationsfolder med kartan över Färnebofjärdens nationalpark har uppdaterats med markeringar för båthastigheter, enligt de nya föreskrifterna som gäller från 1 jan 2015. Kartlänkarna här på hemsidan har uppdaterats och inom de närmaste veckorna kommer nytryckta foldrar till naturum. Under oktober kommer även uppdaterade foldrar på engelska och tyska.


2015-06-08
Från och med den 1 jan 2015 gäller nya föreskrifter i Färnebofjärdens nationalpark. Bland annat får motorbåt eller annan motordriven farkost inte framföras med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1).