Sök
Skuleskogens nationalpark
En hund sitter på trappan till en grå stuga.

Stuga nerbrunnen

Någon gång under vecka 43 brann övernattningsstugan vid Skrattabborrtjärn ner till grunden. Även det närbelägna och välfyllda vedförrådet blev lågornas rov.

Den populära, timrade stugan vid Skrattabborrtjärn (f d Norrsvedjebodarna) uppfördes 1993 och hade sex breda sängar, bord och bänkar samt en liten kamin. Under de senaste åren har länsstyrelsens personal lagt nytt plåttak på det uttjänta spåntaket samt installerat ett nytt, helisolerat kaminrör. Ett nytt och rymligt vedförråd byggdes för att förse stugplatsen med god tillgång på torr ved. Den senare ett resultat av den stegvisa restaureringen av ängsmarken vid den flerhundraåriga fäbodplatsen.

Polis och räddningstjänst får nu besiktiga platsen och om möjligt uttala sig om brandorsaken.