Till innehåll på sidan Sök
Söderåsens nationalpark

Förvaltning och skötsel

Målet är ett tillstånd där skogen sköter sig själv. Kanske om 200 år?

Skötselplanen för Söderåsens nationalpark beskriver hur nationalparken skall skötas, alltifrån byggnader och parkeringsplatser till vandringsleder och skogsområden.

Naturvårdsverket har beslutat om planen och Länsstyrelsen i Skåne län är ansvarig för att den genomförs.

Naturen ska vara så tillgänglig som möjligt, men många bilvägar har stängts av för att minska buller och utsläpp. Vandringsleder, rastplatser, övernattningsstugor och anläggningar för rörelsehindrade ska hållas i gott skick.

Kulturminnen som fornåkrar, odlingsrösen och gamla torpgrunder ska bevaras. Även blomrika ängar är en del av vårt kulturarv som bevaras genom slåtter. Även blomrika betesmarker är viktiga för nationalparkens naturvärden. Här hjälper nötkreatur till med skötseln. Drygt 300 hektar granskog och kalhyggen återställs genom plantering och andra åtgärder till lövskog.