Sök
Store Mosse nationalpark
Översvämmad bilväg till Lövö

Bilväg till Lövö avspärrad

Bilvägen till Lövö är tillfälligt avspärrad på grund av översvämmning.

På grund av de mycket höga vattenflödena är bilvägen till Lövö översvämmad och därför tillfälligt avspärrad. De andra parkeringarna i nationalparken kan fortfarande nås med bil.