Pieljekaise nationalpark
Stenformation med landskapsvy över lågfjäll bakom.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Geologi

På vägen från Arjeplog till Jäckvik eller Adolfström reser man första hälften på nära två miljarder år gammalt urberg. Därefter kommer man in på fjällkedjans yngsta berggrund - endast 400 miljoner år gammal.

Under de årmiljoner som passerat sedan dess har berggrunden nötts ned till den fjällkedja vi ser idag.

Fjällberggrund

Pieljekaises mjuka fjäll och dalgångar består helt av fjällberggrund med magra, hårda fjällbergarter, som vittrar långsamt. Det gör att vegetationen också blir mager.

Nedan trädgränsen växer en mager hedbjörkskog och ovan trädgränsen kan du vandra över fjällhedar med kråkbär, ripbär och dvärgbjörk.

Den frodigare ängsbjörkskogen växer där den undre delen av fjällberggrundens skiffer har vittrat och skapat näringsrik jord nere i dalgångarna.

Spår från istiden

I nationalparken syns spåren från den tid då Skandinavien var täckt av is. För cirka 9 000 år sedan smälte isen i fjällen bort. Kvar blev bland annat den mjukt U-formade dalgången som isen mejslade ut. Kvar blev också många stora, väl synliga stenblock som en gång låg inbäddade i isen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.