Söderåsens nationalpark
Tre personer står på en höjd och blickar ut över en grön skog.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Söderåsen en hållbar turismdestination

Söderåsens nationalpark tilldelades i december 2020 EUROPARCs "European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas". Det är en certifiering för skyddade naturområden i Europa som garanterar engagemang och samarbete med myndigheter, lokala företag, representanter från turistnäringen och andra intressenter för att främja miljöskyddet och hållbar turism.

EUROPARC har certifierat ett hundratal skyddade områden i Europa. Söderåsens nationalpark är Sveriges första nationalpark att bli certifierad som hållbar turismdestination och det andra skyddade området i Sverige efter Kullabergs naturreservat.

Syftena med att certifiera Söderåsens nationalpark som en hållbar turismdestination genom EUROPARCs "European Charter for Sustainable Turism" är att:

  • Främja bevarande och skydd av naturvärden i nationalparken och närliggande naturreservat.
  • Öka allmänhetens medvetenhet och tillföra kunskap om naturen och kulturella värden.
  • Genomföra åtgärder för att minska negativ påverkan på miljön, landskapet och kulturarvet i området.
  • Skapa tillgängliga och säkra förutsättningar för besökarna.
  • Bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet.
  • Utveckla och stärka samverkan mellan Söderåsens nationalpark och lokala aktörer inom turism och näringsliv.


Vill du veta mer om hur Söderåsen arbetar med att bli en hållbar turismdestination så kan du läsa vår strategi och vår handlingsplan för hållbar turism (på engelska) som du hittar via länkarna nedan samt den senaste versionen av vår SWOT-analys.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.