Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Friställning av ek

Naturvårdande insatser pågår i nationalparken, just nu friställer vi ek. Eken behöver fritt runt trädkronan för att inte dö. Många lavar och insekter är beroende av gamla ekar; en gammal ek kan vara värd till ca 1000 arter.