Sök
Färnebofjärdens nationalpark
""

Restaurering av fiskevatten

Vecka 42, 2017, pågår restaurering av fiskevatten i Färnebofjärdens nationalpark i strömsträckor kring Gysingeforsarna, Lisslen och Sevedskvarn. Syftet är att återskapa förstörda lek- och uppväxtområden och naturliga habitat för bottenfauna och fisk.