Sök
Kosterhavets nationalpark
""

Genom-sökarna - utställning på naturum Kosterhavet

Forskare vid Centrum för marin evolutionsbiologi på Göteborgs universitet studerar arvsmassan (DNA) från flera olika organismer som lever i Kosterhavet. Nu finns en utställning på naturum om vad denna forskning har kommit fram till och vad den kan användas till. Utställningen finns på naturum fram till den 13 juni.

 

Modell av DNA-spiral
Modell av DNA-spiral med skyltar med förklarande text av svåra ord.

 

Utställningen beskriver forskningen vid Centrum för marin evolutionsbiologi på ett begripligt sätt.

 Centrum för marin evolutionsbiolog

Vad är DNA? Vad är en mutaion? Hur går det till när man forskar om DNA och gener? Hur kan DNA-forskning rädda torsken? Skulle en förlorat finger kunna växa ut igen?

Detta och mycket mer kan man hitta svaret på i utställningen.

Utställningen är producerad av Salt kommunikation med ekonomiskt stöd ifrån Hasselbladstiftelsen.

Salt kommunikation

Hasselbladsstiftelsen.