Sök
Söderåsens nationalpark

Naturumråd och dialogmöte

Inbjudan till gemensamt naturumråd & dialogmöte. Vi kommer att diskutera hur säsongen 2019 har gått för både nationalparken och naturum, inspireras av varandra inför nästa år och presentera vad som har hänt hittills och vad som ska ske nu inom vårt arbete för att bli en hållbar turismdestination. Kom och gör din röst hörd och bidra till att förbättra verksamheten i nationalparken.

Naturumråd: För varje naturum ska det finnas ett råd för verksamheten. Ett naturumråd som diskuterar arbetet i naturum, förslag till program och prioriteringar. Under årets naturumråd kommer vi diskutera just detta men även presentera planer för den kommande säsongen och kommande utbildningar. Ta gärna del av en sammanfattning av mötespunkterna och ett utkast till naturum Söderåsens verksamhetsplan där kommande års planer skissas upp. Har du egna punkter du vill ta upp? Skriv i så fall till oss innan mötet.

Dialogmöte:Under ett par år har Söderåsens nationalpark arbetat med att ta fram en strategi och handlingsplan för hållbar turism inom nationalparkens förvaltning. Det arbetet kommer vi att presentera för er nu och samtidigt tacka alla er som hjälpt oss komma så här långt. 

När: MÅNDAG DEN 25 NOVEMBER KL 17:00- 19:00

Var: Röstånga Turistinformation

Mötet kommer att anpassas till ankomst och avgång för buss 518. Se tider på www.skanetrafiken.se 

Anmälan till soderasen@lansstyrelsen.se senast 22/11. Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!