Sök
Stenshuvuds nationalpark

Nya föreskrifter från och med 1 januari 2015

Naturvårdsverket har beslutat om de nya föreskrifterna som bland annat tillåter kommersiell verksamhet.

Ändringar som berör friluftsliv och organiserad verksamhet

  • Vi tar bort tillståndsplikten för kommersiell verksamhet och ersätter det med - tillstånd för idrottstävlingar och idrottsarrangemang.
  • Vi har tagit bort förbudet mot tältning och tillåter istället tältning på anvisad plats.
  • Det blir tillåtet att elda inklusive att använda grill eller friluftskök på anvisad plats
  • Cykling förbjuds
  • Vi inför en hastighetsbegränsning till 5 knop för motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost.

Andra ändringar i föreskrifterna

I nationalparken saknas förbud mot ett antal åtgärder och verksamheter som kan medföra skada och påverka syftet negativt. Vi har därför kompletterat föreskrifterna med förbud mot bland annat täktverksamhet, uppförande av master och vindkraftverk, dikning och muddring.