Sök
Store Mosse nationalpark

Höstöppet på naturum Store Mosse

Naturum är öppet söndagar klockan 11 - 17 utom 1 Advent 27 november, då är det stängt. Öppet måndagar och tisdagar klockan 9 - 13. Öppet vecka 42, 17 - 23 oktober klocka 9 - 15. Lördag och söndag klockan 11 - 17 Öppet vecka 44 31 oktober - 4 november klockan 9 - 15. Lördag och söndag klockan 11 - 17 Övriga tider bokningsbart.

På höst loven, det danska, vecka 42 och det svenska, vecka 44 kan du testa snöskor på gungflyet.

Utställning av fladdermusfoton av Jens Rydell.

Tipsrunda

Ta med korv så kan du grilla vid utegrillen.

Välkomna