Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark

Remiss skötselplan Store Mosse

Nu har äntligen remissen till den nya skötselplanen för nationalpark Store Mosse kommit. Nu är det dags att tycka till och påverka. Senast den 28 april ska svaren vara Naturvårdsverket tillhanda.