Sök
Store Mosse nationalpark

Sportlov på naturum Store Mosse 14-21 februari

Naturum är öppet klockan 11 - 17 dagligen. Här kan du bygga din egen fågelholk eller fladdermusholk till självkostnadspris. Vi öppnar rovdjurslådan och det finns en tipsrunda för stora och små. Tag gärna med eget fika in i naturum. Det finns ved vid eldplatserna så du kan grilla korv. Spana på kungsörn och havsörn. Välkomna