Sök
Store Mosse nationalpark

Nationalparker i Polen

Naturfotografen Göran Johansson berättar och visar bilder från Polens största nationalpark.

Om upplevelsen

Följ med till östra Polens våtmarker och upplev möten med visenter och hackspettar. I dessa enorma våtmarker patrullerar kärrhökar och ängshökar längst med de enorma vassbältena och storkarna vandrar omkring och äter mängder av grodor. Lyssna på grodornas konserter som är öronbedövande och titta uppåt och upplev alla örnar. Samarrangemang med Värnamo fågelklubb.

Foto: Göran Johansson

Tid

Från:

7 april 2019 15:00

Till:

7 april 2019 16:30

Plats
naturum Store Mosse

×