Sök
Tivedens nationalpark

Skogsbrand i nationalparken

Natten till den 2 augusti upptäcktes en brand i Tivedens nationalpark kring Abborsjön strax söder om huvudentrén. Räddningstjänst fick branden under kontroll och eftersläckningsarbete pågick till och med förmiddagen dagen efter. Under tiden släckningsarbetet pågick spärrades vägar av. Inga vandringslederna berördes av branden.

Dagen efter var Rolf Wedding, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län på plats och besökte brandområdet. Det ungefär 3 hektar stora brandområdet ligger 150 meter söder om huvudentrén och domineras av tallhällmarker. De flesta av tallarna kommer klara sig bra eftersom de har tjock bark medan granarna är mera känsliga. På sikt gynnar branden naturvärdena genom att det skapas ny död ved som lockar till sig insekter och fåglar. 

Tack vare ett snabbt och effektivt ingripande av brandkåren så kunde branden begränsas och inga anläggningar eller leder har skadats. Tidigare vägavspärrningar är borttagna och nationalparken kan som vanligt nås via samtliga infarter. 

Brandområdets utbredning ses på kartan nedan.