Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
lägereld i mörker

Eldrastplatser och tältning

I Tyresta nationalpark är det endast tillåtet att tälta och elda vid eldrastplatserna, som är markerade på kartan. Större sällskap hänvisas till Stensjödal.

Tälta i nationalparken: Om du vill övernatta i nationalparken hänvisar vi till vindskydden vid Årsjön, Långsjön eller Lanan. Tälta får du göra vid samtliga eldrastplatser och i direkt anslutning till eldstäderna eller vindskydden i högst ett dygn. Utanför dessa är det inte tillåtet att sätta upp sitt tält. Platserna är markerade på kartan. Tältplatserna går inte att boka och antalet tält är begränsat. Årsjöns eldrastplats har flest platser (ca 30) samt ett dass.

I Tyresta naturreservat, som omger nationalparken, gäller allemansrätten och där får du tälta i högst två dygn på valfritt ställe, dock inte elda. 

Tälta i Tyresta by: I Tyresta by får du tälta vid tältängen i slutet av byvägen. Härifrån kan du få en vacker solnedgång över beteshagarna och Tyresta gård. Ängen har plats för ca 40 tält och servicebyggnad i form av WC och utomhusvask.

Grupper som vill övernatta: Större grupper som planerar att övernatta i nationalparken är hänvisade till tältängen vid Stensjödal, som bokas i förväg och har tillgång till dass, dricksvatten och en eldrastplats. Det kan hända att andra grupper övernattar samtidigt. Anmälan och bokning via: 

Elda: Eldning är endast tillåten vid de iordningsställda eldrastplatsplatserna med eldstad och bänkar. Eldrastplatser finns vid samtliga sjöar samt vid eldrastplatsen i Tyresta by, i anslutning till caféet. Vid dessa finns tillgång till ved, som Tyrestas naturvårdare kör ut. Platserna är markerade på kartan. Ha koll på eventuella eldningsförbud, som är vanligt under sommaren.

Vatten: Dricksvatten finns tillgängligt i Tyresta by på flera ställen. Pumpar för dricksvatten finns även vid Stensjödal och Styvnäset. En naturlig källa finns längs med Sörmlandsleden, strax efter entré Höjden. Vi rekommenderar inte att man dricker vattnet i sjöarna.

Raststugor: Om du har egen matsäck och vill sitta inomhus så finns två raststugor i Tyresta by i anslutning till caféet. I den ena får man ha med sig hund.

Toaletter: WC finns i Tyresta by: vid naturum, caféet, gården och tältängen. Vid nationalparkens eldrastplatser finns dass endast vid Årsjön och Stensjödal.