Till innehåll på sidan Åtså
Sonfjället suoddjimpárkka
Ett barn står i närbild och granskar barken på en gran.

Buorisboahtem!

Gávnnuji moadda vedja Sonfjälleda suoddjimpárkkaj. Juska makkir ilmmeguovlos boadá de bálkká gávnnuji ma manni mähttsáj, lassesednamij badjel ja bajás buolljis várrebáltijda.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.