Besökare i Björnlandets nationalpark.

Besökarundersökningar i Sveriges nationalparker

Hela 95 procent av besökarna till Sveriges nationalparker tyckte att besöket var mycket bra.

Det visar den besökarundersökning som Naturvårdsverket och nationalparksförvaltare genomfört år 2019. Undersökningen är den tredje delen i att skapa en bild av synen på Sveriges nationalparker sedan införandet av varumärket och den visuella identiteten.

Med resultaten kan vi fortsätta att skapa berikande upplevelser och fortsätta ta hand om naturen i nationalparkerna på ett hållbart sätt.

Följande besökarundersökningar har gjorts: