Start

Tillgänglighet för Sverigesnationalparker.se

Naturvårdsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här texten beskriver hur webbplatsen Sverigesnationalparker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Sverigesnationalparker.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Kundtjänst, telefon: 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända problem

  • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4 (A)
  • Rubrikstrukturen hoppar ibland över nivåer, WCAG 1.3.1 (A)
  • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1 (A)
  • Beskrivning av visuellt innehåll i filmer saknas ibland, WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)
  • Alternativ information till komplexa medieformat, t.ex. film saknas ibland, WCAG 1.1.1 (A)
  • Begripligheten av sökformuläret är beroende av användarens förmåga att se. Tyvärr innebär åtgärden ändringar i sökmotorn (standardprodukt) som används vilket medför stora risker för följdproblem. WCAG 1.3.3 (A)
  • Användare som navigerar med skärmläsare får ingen återkoppling om antalet sökförslag som presenteras nedanför sökfältet. Tyvärr innebär åtgärden ändringar i sökmotorn (standardprodukt) som används vilket medför stora risker för följdproblem. WCAG 4.1.3 (AA).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Sverigesnationalparker.se. Senaste bedömningen gjordes den 14 juni 2019.

Webbplatsen publicerades maj 2014.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 25 maj 2020.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.