Sök
Abisko nationalpark
Ridonjira rinner från fjäll med grön vegetation.

Turtips som tar en timme

För den som vill ta en timmes lång tur kan Ridonjiras bäcklopp eller Torneträsk strand vara bra mål.

Om upplevelsen

Ridonjira

Detta är endast en sommarled. Vintertid kan den vara farlig på grund av lavinfara. Ledmarkeringarna plockas därför bort vintertid. Du följer lila ledamrkeringar. Dessa följer till en början leden mot Kårsavagge. Fem hundra meter från vägbron över Abiskojokka rinner Ridonjiras nya bäcklopp. Det gamla fanns vid den nu trådlösa korridoren 100 m längre bort. Detta tydliga spår i terrängen är följden av en naturkatastrof 1982. Då störtade en slasklavin från fjällets kant och tog med sig träd, grus och sten. På lavinkäglan växer nu en sällsam blandning av växter, allt från tussilago till klippveronika. I ängsbjörkskogen runt om trivs mycket fåglar, t ex bergfink, trädgårdssångare och rödvingetrast.

Torneträsk strand

Följ leden ned till stranden. I den omgivande hedbjörkskogen finns fåglar som gulärla och blåhake, ”fjällens näktergal.” Nere vid stranden finns en tillgänglighetsanpassad eldplats och bänkar samt en informationsskylt. Liten vedbod finns men veden kan ta slut. En bit bort från rastplatsen finns en bastu som kan bokas via Svenska Turistföreningen.

Tid

Hela året

×