Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Färnebofjärdens nationalpark
Foto:

Lövskogsrestaurering

Under 2021 påbörjade vi restaurering av lövrika skogar i nationalparken. Det är en viktig naturvårdsåtgärd för till exempel vitryggig hackspett. Som besökare i nationalparken kan du se röjda granar på marken och ringbarkade träd i vissa områden. Det är ett sätt att bevara lövskog där den tidigare var naturlig.

I flera områden i nationalparken finns nu ringbarkade döda eller döende granar eller rester efter bortröjda träd. Det är ett sätt att bevara lövskog där den tidigare var naturlig. Området runt nedre Dalälven har stora naturvärden knutna till lövskog. Tidigare har älvens naturliga översvämningar hållit lövskogarna fria från gran.

Gran skuggar lövträd

Nu är älven reglerad och svämmar inte över på samma sätt. Det leder till att granen föryngrar sig där det tidigare varit naturligt för lövdominerade skogar.

Skötsel utan skogsmaskiner

För att bevara lövskogen ska granen tas bort och för att inte skada den känsliga marken i de här miljöerna utförs skötseln utan skogsmaskiner. I stället sker det genom röjning och ringbarkning av gran där träden får stå kvar.

Skapar miljöer för andra

De ringbarkade träden skapar också lämplig plats för den vitryggiga hackspetten, men även miljöer för en mängd andra växter och djur.

Trädsäkring av leder

Under 3–4 veckor (vecka 9–12 2022) framöver kommer leder från bron vid Mattön samt Kungaslingan (den blåa slingan i kartan) i Färnebofjärdens nationalpark, vara avstängd för besökare. De ringbarkade träden närmast stigen kommer att fällas med motorsåg. Varningsskyltar om fällning av träd kommer att finnas på plats.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.