Färnebofjärdens nationalpark
Vitkalkad byggnad vid kanten av en fors.Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mer om naturum

I början av 1970-talet lanserade Naturvårdsverket en informationsidé som kallades naturum, med Visitors' Centres i Storbritannien och Nordamerika som förebild. 1973 öppnades landets första naturum. De var belägna i Visby, i Stocklycke på Omberg och på Öland.

Namnet "naturum", som stavas med ett "r" och med ett litet "n" i början, är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. De flesta naturum drivs av länsstyrelser, kommuner eller stiftelser, men Naturvårdsverket driver därtill ett fåtal i egen regi.

I dag finns ett 30-tal naturum runt om i landet, och fler är på gång. Intresset för naturinformation är stort. Under sommarsäsongen har alla naturum sammantagna närmare två miljoner besökare. Öppettider och verksamhet varierar, liksom utställningarnas omfattning.

Vem har ansvaret?

Naturvårdsverket har ett stort ansvar för informationen till nationalparkernas besökare, medan länsstyrelserna har motsvarande huvudansvar för naturreservaten. Detta gör att verket för sin del prioriterar naturum vid befintliga och planerade nationalparker. I både naturreservat och nationalparker ska det finnas vägvisning, informationstavlor med karta, beskrivning och föreskrifter samt markering av områdets gränser. I många områden finns ytterligare information i form av naturstigar, utomhusutställningar, broschyrmaterial, guidade turer och naturum. Naturum är därför en viktig del i informationsarbetet när det gäller naturreservat och nationalparker.

Naturums syfte

Syftet med naturum är att genom utställning, programaktiviteter och/eller naturvägledning: 

  • Stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov
  • Öka förståelsen för det ekologiska samspelet och ge kunskap om människans påverkan på miljön
  • Skapa förståelse för behovet av att skydda och vårda naturen
  • Informera om geologi, flora och fauna i trakten
  • Sprida kännedom om en trakts nationalparker, naturreservat och andra naturskyddade områden
  • Informera om friluftsområden, anläggningar för friluftsliv och utflyktsmål i omgivningen
  • Ge kunskap om landskapets historiska utveckling
  • Ge kunskap om traktens kulturhistoria.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.