Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Samverkansutbildning för aktörer vid Färnebofjärdens nationalpark

Nu har vi haft det första utbildningstillfället för entreprenörer i Färnebofjärdens nationalpark! Vår nya samverkanspartner har härmed rätt att nyttja samverkanslogga och marknadsföringskanaler via Färnebofjärden.

Flera utbildningstillfällen är på gång och en del aktörer står redan på tur att gå utbildningen. Om DU verkar i och omkring Färnebofjärdens nationalpark och har verksamhet som är förknippad med nationalparken, är du välkommen att delta på utbildningen. Maila i så fall intresse till farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Som samarbetspartner verkar du som ambassadör för nationalparken, har kunskaper om området och dess verksamheter samt vet vad varumärket "Sveriges nationalparker" står för.