Hamra nationalpark
Foto:

Planerad naturvårdsbränning 5 juni

Länsstyrelsen genomför en planerad naturvårdsbränning på 19 hektar i Hamra nationalpark måndagen den 5 maj med start klockan 15. Området ligger i vid Svansjön i Hamra nationalpark, i Ljusdals kommun. I området är det skyltat och personal kommer att finnas vid huvudentrén. Det går bra att besöka parken men du kan kanske se eller känna lukt av brandrök.

Om upplevelsen

Länsstyrelsen planerar att genomföra en naturvårdsbränning i Hamra nationalpark måndagen den 5 juni med start klockan 15. Naturvårdsbränningen är en del av naturvårdsprojektet Life2Taiga som Länsstyrelsen deltar i. Bränningen blir bara av om väderförhållandena är de rätta.

Området som ska brännas ligger i Ljusdals kommun. Länsstyrelsen har kontakt med Räddningstjänsten, både innan, under och efter bränningen. SOS-alarm är också informerad om naturvårdsbränningen. En mycket viktig del av naturvårdsbränningen är eftersläckning och efterbevakning. De inre delarna av området kommer troligtvis att ryka något under dagarna efter bränningen och då bevakas området noggrant. Området bevakas till dess att ingen rök kunna hittats under minst tre dygn, och då meddelas åter Räddningstjänsterna om att efterbevakningen är avslutad.

Säkerheten är viktigast

Säkerheten under bränningen är allra viktigast. De 19 hektar skog som bränns omges av bilväg, våtmarker och tjärnar. Under bränningen kommer brandslang att läggas runt området, och gränserna runt bränningsobjektet kommer att vattnas upp. Personalen som arbetar med bränningen är utbildad och har erfarenhet från många tidigare naturvårdsbränningar. Det kommer finnas en helikopter på plats som ytterligare ökar säkerheten vid bränningen.

Syftet med naturvårdsbränningen

Målet med bränningen är att låta en kontrollerad och lågintensiv brand påverka marken och träden på samma sätt som äldre tiders vildbränder skulle ha gjort. Mycket mossa, lav och annat organiskt material bränns bort vilket är positivt för många arter, bland annat många marksvampar. Andra positiva effekter är att granarna dör och att tallarna får lättare skador som de läker med kåda. Allt detta får skogen att påminna mer om en naturlig tallskog, och många hotade arter gynnas av bränningen.

Hamra nationalpark är kanske framförallt känd för den rest av urskog skyddades redan 1909. Numer är nationalparken mycket större och här finns förutom gamla och värdefulla skogar även värdefulla våtmarker och vattendrag. När nationalparken utvidgades kom det med en del skogsbestånd med yngre ålder som inte har lika höga naturvärden. Det bästa sättet att restaurera sådana bestånd är genom kontrollerade naturvårdsbränningar. Området som nu planeras för naturvårdsbränning lyfts fram i nationalparkens skötselplan som hög prioritering för naturvårdsbränning.

Hamra nationalpark bildades 1909

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg i nordvästra hörnet av Gävleborg län. Hamra är med sina urskogar och naturskogar samt den i stora delar opåverkade Svartåmyran och Svartån ett unikt landskapsavsnitt i denna del av Sverige.

Nationalparken bildades 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa och omfattade då 28 hektar urskog. Nationalparken har nu utökats kraftigt och 2011 invigdes Nya Hamra nationalpark som omfattar totalt 1 383 hektar skog, myr och vattendrag.

Vanliga frågor och svar om planerade naturvårdsbränningar

Tid

Från: 5 juni 2023 15:00

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.