Till innehåll på sidan Sök
Söderåsens nationalpark
Tre personer står på en höjd och blickar ut över en grön skog.

Söderåsen en hållbar turismdestination

Söderåsens nationalpark arbetar med att bli en hållbar turismdestination genom att bli certifierade inom EUROPARC Federation.

"European Charter for Sustainable Tourism" är en certifiering för skyddade naturområden i Europa och garanterar engagemang och samarbete med myndigheter, lokala företag, representanter från turistnäringen och andra intressenter för att främja miljöskyddet och hållbar turism.

EUROPARC har certifierat ca 160 skyddade områden i Europa och Söderåsens nationalpark följer nu Kullabergs naturreservat för att bli certifierad turismdestination.


Syfte: För att certifiera Söderåsens nationalpark som en hållbar turismdestination genom EUROPARC Federation och "European Charter for Sustainable Turism" ingår att:

  • Främja bevarande och skydd av naturvärden i nationalparken och närliggande naturreservat.
  • Öka allmänhetens medvetenhet och tillföra kunskap om naturen och kulturella värden.
  • Genomföra åtgärder för att minska negativ påverkan på miljön, landskapet och kulturarvet i området.
  • Skapa tillgängliga och säkra förutsättningar för besökarna.
  • Bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet.
  • Utveckla och förstärka samverkan mellan Söderåsens nationalpark och lokala aktörer inom turism och näringsliv.

Mål: Söderåsens nationalpark vill:

  • Implementera vår strategi för hållbar turism som inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.
  • Utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den biologiska mångfalden i samverkan med de lokala myndigheterna samt turist- och miljöorganisationer.
  • Certifieras som en hållbar turismdestination.

Vill du läsa mer om hur Söderåsen arbetar med att bli en hållbar turismdestination så kan du läsa våra nya strategi för hållbar turism och handlingsplan (på engelska) som du hittar via länkarna nedan.
Mer information finns att hitta i SWOT-analysen. (även den via länk nedan)