Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Sonfjällets nationalpark
En kvinna och en man går med ett barn emellan sig på en vandringsled.

Turtips

I Sonfjällsområdet finns fantastiska möjligheter till stora naturupplevelser. Här presenteras några olika tips på vandringsleder. Starta en vandringstur från Nyvallen, Nysätern, Dalsvallen eller rastplatsen vid Valmen. Det finns både korta vandringar och mer ansträngande heldagsturer att välja mellan.

Om upplevelsen

Turer som utgår från Nyvallen

Familjeslingan

Beräknad tidsåtgång: 1–2 timmar (cirka 2,5 km). Vill man bara göra en kort tur och ändå få lite utsikt över det storslagna landskapet, kan man följa stigen genom fjällbjörkskogen mot Dalsvallen ungefär 1 km. Där slingan viker av från leden finns en vacker öppen plats, där man kan blicka ut över skogslandskapet. Rastplatsen är utrustad med bänkar och bord. När du fortsätter slingan tillbaka mot Nyvallen går stigen genom frodig granskog.

Lillfjället – den lilla toppen med den stora utsikten

Beräknad tidsåtgång: 2–3 timmar (cirka 4 km). Till Lillfjället kommer man genom att följa stigen förbi informationsstugan och vidare upp genom fjällbjörkskogen. Där skogen glesnar ser man ”Lilltoppen” till höger, en liten bit upp i sluttningen. Uppe på Lillfjället (1010 meter över havet) har man en fantastisk utsikt över det skogs- och fjällandskapet med fäboden och de klara småtjärnarna nedanför fjället.

Topptur till Högfjället

Beräknad tidsåtgång: 6–8 timmar (cirka 11 km). En topptur till Högfjället (1278 m ö h) är en givande men ganska krävande heldagstur. Förutom de närmaste fjällen, Vemdalsfjällen, Hovärken och Särvfjället ser man i väster Funäsdalsfjällen med Skarvarna, Ramundberget, Mittåkläppen och Skarsfjället för att nämna några. I klart väder kan man se Helags, med Sveriges sydligaste glaciär, Oviksfjällen och Lunndörrsfjällen. I fjärran skymtar de norska fjällen. Från Nyvallen följer man stigen förbi informationsstugan upp genom fjällbjörkskogen. Lillfjället kan vara en lämplig plats att vila på, annars följer man bara den markerade stigen uppåt i den branta sluttningen tills man kommer upp på fjällplatån. Sedan är det bara att fortsätta vidare mot högsta toppen.

Vindskyddet vid Stor-Ryvålen

Beräknad tidsåtgång: 6– 8 timmar (cirka 12 eller 10 km). En fin heldagstur runt Lill- och Stor-Ryvålen gör man genom att först följa stigen som går ner mot Valmen. Stigen delar sig vid ett par tillfällen och man håller då till höger hela tiden. Efter cirka 7 km når man det vindskydd som ligger alldeles bredvid en av småtjärnarna på Stor-Ryvålen. Därifrån fortsätter man i riktning mot fjället tills man kommer fram till den stig som leder antingen tillbaka till Nyvallen (3,5 km) eller till Nysätern (6,5 km). Den första delen av stigen går mest genom högvuxen och vacker gammal skog. Stigen går ibland också över magra och torra tallhedar. I några av de fuktigare sänkorna växer jungfru Marie nycklar och spindelblomster skymtar här och var i granskogen. Uppe på Stor-Ryvålen har man en fantastisk utsikt över Sonfjällsmassivets nordöstra sida. Innan man kommer fram till vindskyddet passerar man några mindre tjärnar. Är vädret bra kan man ta sin fikapaus där istället för vid vindskyddet där utsikten inte är lika enastående. Stigen tillbaka till Nyvallen följer fjällkanten genom fjällbjörkskogen. Höga smörblommor och skogsnävor tävlar med tortan om att synas bäst i fjällbjörkskogens yppiga grönska.

Sonfjället runt

Beräknad tidsåtgång: 8– 10 timmar (cirka 20 eller 18 km). Den här härliga turen runt Sonfjället tar en hel dag i anspråk. Väljer man att gå medsols så följer man den stig som leder nästan rakt söderut mot Dalsvallen. Stigen går genom den vackra fjällbjörkskogen och fortsätter utmed fjällsidan tills den så småningom böjer av uppför fjällsluttningen. Efter cirka 6 kilometer passerar man Hästtjärnen. Det är en fin mat- och rastplats (med vindskydd). Om det blåser kan man gå ner i den ravin som finns mellan Korpflyet och Medstöten. Ytterligare ett par kilometer längs stigen ligger raststugan i Sododalen. Här finns torrdass och eldstad. Härifrån finns två sätt att ta sig tillbaka till Nyvallen. Det ena är att följa fjällmassivets västra sluttning genom att följa passet mellan Gråsidan och Valmfjället och sedan den stig som leder tillbaka till Nyvallen (6,5 km). Det andra alternativet är att följa den rösade leden, som i början går parallellt med Sodan, uppströms. Då kommer man så småningom fram ovanför Nyvallen, med Lillfjället snett nedanför till vänster.

Från Nyvallen till Nysätern

Beräknad tidsåtgång: 6– 8 timmar (cirka 10 eller 12 km). Vill man gå till Nysätern från Nyvallen finns olika möjligheter. En trevlig vandring börjar alldeles ovanför den översta av de två stugor man passerar på vägen upp mot fjället från Nyvallen. Välj den stig som viker av åt höger och som följer fjällsluttningen västerut. Håll till vänster där stigen delar sig efter ett par kilometer. Så småningom blir fjällbjörkskogen glesare och man kommer ut på den torra fjällheden. Sedan är det bara att följa stigen tills man kommer fram till den led som följer Gråsidans västra sluttning ner till Nysätern. Man kan också välja ett lite mer ansträngande alternativ och gå via Sododalen. Då följer man leden söderut från Nyvallen mot Sododalen (totalt cirka 7 km). Vid raststugan i Sododalen väljer man sedan stigen mot Nysätern (5 km) som går upp i passet mellan Gråsidan och Valmfjället.

Turer som utgår från Nysätern

Skvalrännorna på Gråsidan

Beräknad tidsåtgång: 4–5 timmar (cirka 10 km). På Gråsidans västra sida är sluttningen fårad av så kallade skvalrännor. Det är smältvattnet från den senaste istiden som har grävt ut djupa diken i fjällsidan. Totalt finns här 78 skvalrännor och de största är eroderade till ett djup av 10–20 meter i moränen. Även om det blåser riktigt kallt brukar man nästan alltid finna lä någonstans så att man kan njuta av sin matsäck och välförtjänta vila. Här kan man också passa på att titta närmare på växterna och alla de olika vegetationszoner som uppstår till följd av de olika miljöer som erbjuds, dels nere i de väl skyddade skvalrännorna, dels uppe på de vindutsatta krönen mellan dem. Är man uppmärksam kan man få syn på stenringar uppe på vissa av krönen mellan skvalrännorna.

Sododalen – Sonfjällets hjärta

Beräknad tidsåtgång: 6– 8 timmar (cirka 14 eller 18 km). I Sododalen, som ligger i Sonfjällmassivets centrum, kantas ån Sodan av fjälltimotej, hässlebrodd, fjällkåpa, ängssyra, rödblära, skogsnäva, lundarv och torta. Här trivs också många fåglar, bland andra strömstare och drillsnäppa. Utgå från parkeringsplatsen nedanför Nysätern, eller vid själva Nysätern, och gå vidare upp mot Gråsidan och Sododalen (7 km). För den här turen bör man avsätta en hel dag. Den som vill kan passa på att göra en topptur upp till Högfjället. Dit är det bara 2 km från raststugan. När det bär av ner i Sododalen kan man passa på att ta sig en extra titt på den sadelskåra man då har till höger om sig. På avstånd kan man även se några av skvalrännorna i Högfjällets västra sluttning och den lilla raststugan skymta nere i dalen. Väl nere i Sodans dalgång kan man njuta både av sin medhavda matsäck och av den stillhet som infinner sig i detta som man mycket väl kan kalla Sonfjällets hjärta.

Turer som utgår från andra entréer

Trolska Styggtjärn

Beräknad tidsåtgång: 2–3 timmar (cirka 2 km). Till den smått trolska Styggtjärn tar man sig lättast genom att ta bilen från Hedeviken mot Nyvallen och Sonfjällets nationalpark. Efter ungefär 8 km tar man av till vänster mot Styggtjärn, som ligger precis innanför nationalparksgränsen i parkens norra del. Det kan vara klokt att parkera här eftersom vägen längre fram kan vara i dåligt skick. Härifrån är det omkring 1 kilometers vandring till tjärnen. Stigen går delvis uppe på en gammal dammvall. Kojan man passerar är Valmkojan. Här hade man tidigare en flottningsränna för transport av timmer ner till Valmen för vidarefärd till Ljusnan. Väl framme vid Styggtjärnen kan man se Sonfjällets norra rasbrant sticka upp bakom Tjärnberget. När inlandsisen smälte fanns ett vattenfall här och Styggtjärnen bildades som en jättegryta av smältvatten. Styggtjärnen är absolut värd ett besök om man vill njuta av vildmarken då den är som bäst.

Vindskyddet vid Valmen

Beräknad tidsåtgång: 6–8 timmar (cirka 12 km). Från vindskyddet vid Valmen har du en fantastisk utsikt över Sonfjällets nordöstra sluttning. Härifrån tar du dig snabbt och lätt in i Sonfjällets nationalpark. Följ stigen från vindskyddet något hundratal meter ner till ån Valmen och gå över bron. Härifrån går en stig upp mot Nyvallen (7 km) och en annan stig följer Valmen nedströms till Lars-Larskojan, ett par kilometer söderut.

Vill du göra en riktig gammelskogstur, följ stigen upp mot Nyvallen. Vid stigskiljet efter cirka 5 km ta den vänstra stigen mot Ryvålens vindskydd. I den svagt kuperade terrängen under Ryvålarna har du fin utsikt. Om du vänder i höjd med Lill-Ryvålen och vandrar samma väg tillbaka blir vandringen cirka 12 km.

Ett kortare alternativ till skogsturen är att följa ån nedströms. Efter cirka en och en halv kilometer, i höjd med Lars-Larskojan tar den markerade stigen slut och du får gå samma väg tillbaka. Passa på att titta på fångstgropsystemet som finns nere vid ån.

Hästtjärn

Beräknad tidsåtgång: 6-8 timmar (cirka 16 km). Från Dalsvallen kan man ta sig upp mot och in i nationalparken söderifrån. Följ leden mot Sododalen.  Leden går först genom skog, sedan över tallhed och öppet fjäll innan man når Hästtjärn, efter cirka 8 kilometers vandring. Man passerar Korpflyet, där björnarna gärna letar efter mat på de steniga sluttningarna på hösten. Vid Hästtjärn kan man njuta av utsikten och vila i vindskyddet innan man vänder tillbaka.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.