Till innehåll på sidan Sök
Stenshuvuds nationalpark
Närbild på en fladdermus som ligger på ett vått träbord utomhus.

Fladdermussafari

Om upplevelsen

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp.

I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 8 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. Idag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer.

Vi hoppas på en trevlig vandring då vi får höra flera fladdermusarters jaktläten men även fladdermushannarnas revirsång.

Guider är Rune och Karin Gerell.

Kostnad: 25 kr för vuxna och 10 kr för barn.

Ingen föranmälan.

Samling vid naturum.

Välkommen!

Tid

Från:

27 augusti 2017 19:30

Till:

27 augusti 2017 21:00

Plats
naturum Stenshuvud
Speciell utrustning

Ficklampa kan vara bra att ta med. Kläder efter väder.

×