Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark

Eldningsförbud i nationalparken

Från och med onsdagen 24 april 2019 råder eldningsförbud i alla kommuner i Jönköpings län och därmed även i Store Mosse nationalpark.

Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, grenar och liknande) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Även på nationalparkens iordninggjorda grillplatser gäller eldningsförbudet.