Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Flera människor går på öppet fält med få träd och slår med lie en sommardag.

Lieslåtter

Om upplevelsen

Denna finna lördagsförmiddag kommer vi att slå med lie vid Björnekullakärret för att bevara och göra det möjligt för fler orkidéer att utvecklas sig med sin prakt. Det blir säkert likt förra året.

Vi gör en kort vandring från Andersberg till Björnekullakärren, ca 500 meter, men vi kan nog även köra ner med bilarna. De som har liar tar med det och övriga räfsor. (Det finns även några liar för utlåning). Kläder efter väder! Efteråt bjuder nationalparkens personal på nygrillad korv med tillbehör. Medtag egen dricka och kaffe/the.

Tid

Från:

24 augusti 2019 09:00

Till:

24 augusti 2019 11:00

Plats
Björnekullakärret, Vid Andersbergs p-plats kl. 9:00

×