Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark

Långtur genom Tyresta

Från Tyrestas norra delar genom kulturpräglade marker via nationalparkens urskog till Tyresta by i söder! Med lite extra fokus på vår fantastiska allemansrätt.

Om upplevelsen

Förr var skogen allmänningsmark. Minnet av det återspeglas i dagens allemansrätt, även om skyddad natur som i Tyresta har vissa begränsningar gällande allemansrätten. 

Men varför var skogen allmän förr, hur såg den ut och hur fungerar det idag när den blivit reservat och nationalpark?

Naturvägledare Peder Curman leder långvandring gneom Tyrestas skogar. 

Turen startar vid Nyfors (samling vid busshållplatsen) och avslutas i Tyresta by, där det går bussar tillbaka mot stan. 

Tid

Sön 4/10 kl 9.30-15.30

Plats
Busshållplats Nyfors
Speciell utrustning

Matsäck för två stopp och bra skor.

Övrigt

100 kr. Medlem i Naturskyddsföreningen 80 kr. Samarrangemang med Storstockholms naturguider, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

×