Till innehåll på sidan Åtså
Färnebofjärden suoddjimpárkka
Eka tjaktjalastaj ädnogátten.

Buorisboahtem!

Naturum Färnebofjärden la Gysinge Bruka guoran Gävleborga lenan. Jåvsåda diehki álkkemusát bijlajn jali bussajn.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.