• Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall? Foto: Tomas Franklin

  • Lavskrika. Foto: Sebastian Kirppu / Länsstyrelsen

  • Spång över myren. Foto: Sebastian Kirppu

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

@sveriges_nationalparker