Haparanda merrasuollulagá suoddjimpárkka
Sáttojfiervvá merragátten.

Haparanda merrasuollulagá suoddjimpárkka

Váseda tjáppa dávverijt rijka nuorttalamos merrasuollulagán

Ålggobiejvvemåhke merrasuollulagán ja merragátte milta li ednaga. Dánna gávnnuji gájkka guhka vuojadimfervájs gitta buorre muorjjeednamijda ja guollimsajijda. Moatten suollun li dåbe, gájkka asstoájggedåbijs gitta oabme guollimdåbijda. Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Haparanda merrasuollulagá suoddjimpárka birra

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.