En snöklädd skogsglänta under en isblå himmel.

Från 1800-talet in i framtiden

Nationalparkernas historia börjar i USA 1872 med att ett område i Klippiga bergen, vid namn Yellowstone, skyddas som nationalpark.

 

Sonfjällets nationalpark. Fjällko på bete. Foto: Fotograftina

På vår sida om Atlanten, föreslog den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld år 1880, att motsvarande skyddsform skulle införas för svenska och nordiska vildmarker.

Tre decennier senare, 1904, skrev Karl Starbäck en riksdagsmotion som följdes av ett betänkande 1907. Där kritiserades "människans av stundens vinningslystnad dikterade, hänsynslösa ingrepp i naturen".

Nio parker 1909

Engagemanget ledde till att Sverige den 25 juni 1909 fick en naturskyddslag som lagfäste nationalparksformen. Samma år beslutades att Sverige som första land i Europa skulle inrätta nio nationalparker: Hamra, Garphyttan, Ängsö, Gotska Sandön, Abisko, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet och Sonfjället.

Därefter gick utvecklingen ganska långsamt. Mellan 1918 och 1962 tillkom sju parker och mellan 1982 och 2002 ytterligare tolv. Den senast inrättade parken är Kosterhavets nationalpark. Den invigdes 9 september 2009 av kung Carl XVI Gustaf.

Ny plan 2008

De första nationalparkerna inrättades ganska slumpmässigt utifrån estetiska eller turistiska värden. Fördelningen var starkt koncentrerad till de nordliga landskapen medan exempelvis skärgårdar inte alls var representerade.

Processen att bilda nationalparker har utvecklats genom åren, både när det gäller hur områden väljs ut och hur samverkan byggs upp. År 2008 antogs en ny nationalparksplan, med tydligare kriterier och koppling till Internationella Naturvårdsunionens regler. 

 

Snorkelled i Kosterhavets nationalpark. Foto: Lars-Ove Loo

Några större - flera nya

I den långsiktiga nationalparksplanen finns förslag på områden som kan komma att komplettera dagens 30 nationalparker med ytterligare 11 nationalparker. I nationalparksplanen ingick också att utvidga befintliga nationalparker, nyligen nyinvigdes Björnlandet och Tivedens nationalparker med större utökade arealer och med nyanlagda entréer, leder och anläggningar för besökare. På listan för utökning och komplettering finns också Gotska Sandön med marina delar samt Sarek och Padjelanta/Badjelánnda med områden som redan ingår i världsarvet Laponia.

Den 25 maj 2018 invigs Sveriges 30:de nationalpark Åsnen i Kronobergs län. Arbete pågår med förstudie för Bästeträsk på Gotland samt med att ta fram förslag till nationalpark i Vålådalen/Sylarna/Helags området i Jämtland. I nationalparksplanen, från 2008 har två nya nationalparker hittills bildats, Kosterhavet i norra Bohuslän, Västra Götalands län och Åsnen i Småland, Kronobergs län. Kosterhavet är vår första marina nationalpark.

Framtidens nationalparker

Det är riksdag och regering som beslutar om nya nationalparker. Naturvårdsverket har pekat ut områden som är lämpliga kandidater till en framtida status som nationalparker. De är:

 • Arktiska tundran i Tavvavuoma, Norrbottens län
 • Kebnekaise, Norrbottens län
 • Vålådalen-Sylarna i Jämtlands län
 • Myrtäckta Blaikfjället i i Västerbottens län
 • Bästeträsk, Gotland
 • Reivo i Norrbottens län
 • Vindelfjällen i Västerbottens län
 • Rogen-Juttulslätten i Dalarnas och Jämtlands län
 • Koppången i Dalarnas län
 • Nämdöskärgården i Stockholms län
 • Sankt Anna i Östergötlands län

Världens finaste

Sveriges nationalparker är viktiga bidrag till det internationella miljöarbetet. Sarek, Padjelanta, Haparanda skärgård och Gotska Sandön, liksom övriga nationalparker i Sverige ingår i listan över världens finaste naturområden.

För liksom Sverige, har de flesta länder nationalparker. Många av dem är världskända attraktioner. Dit hör Stora barriärrevet i Australien, Grand Canyon och Yellowstone i USA, Serengeti i Tanzania och Galapagosöarna i Ecuador. För att bara nämna några.