Sök
Hamra nationalpark
Gulgrön lav, enlav, i närbild.

Växtliv

 

Rosling. Foto: Peter Ståhl

I stora delar av skogen breder artfattiga tallhedar ut sina mattor av renlav, kråkbär och ljungris. På gammalskogens döda ved växer många svamp-, moss- och lavarter.

I myrarnas olika miljöer, mossar, kärr och tjärnar, trivs växter som köttätande sileshår, myggblomster och kärull. Här finns även orkidéer som ängsnycklar, knärot och fläckig nyckelblomster.