Sök
Haparanda Skärgårds nationalpark

Rasta, äta och bo

Rastplats och toaletter

Rastplatser

  • Bänkbord och eldplats finns vid hamnen i Kumpula på ön Sandskär.
  • En öppen raststuga med bänkar, bord och eldstad finns vid hamnen i Kumpula.
  • På Sandskärs nordudde finns tre eldstäder med låga bänkar runt omkring.

Tänk på att du gärna får ta med dig eget vatten till Sandskär. Det finns brunn och vattenprover tas varje år men ibland är det vattenbrist och om ett vattenprov visar brister kan en brunn stängas.

Toaletter/dass

Inne i nationalparken:

I nationalparken finns det ett par torrdass på ön Sandskär. Ett tillgänglighetsanpassat dass ligger intill två andra allmänna dass längs en spång cirka 100 meter öster om hamnen i Kumpula. Det finns också två dass väster om hamnen, närmare tältplatsen. Även på nordudden finns ett dass.

Utanför nationalparken:

I Haparanda hamn på fastlandet, där turbåten avgår och anländer, finns en toalett som drivs av båtklubben Bothnia.

Grillplatser och elda

Du får inte elda eller använda grill på Sandskär, förutom i anslutning till fritidshus eller på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåtet. 

På Sandskär finns det eldplatser för allmänheten vid hamnen i Kumpula och på den östra sidan av nordudden. Medtag egen ved eller såga av långved från vedbodar.

Mat i närheten

Det finns inga restauranger eller mat att köpa inne i nationalparken. De närmaste mataffärerna och restaurangerna finns i Haparanda centralort.

Tältning

På Sandskär är det förbjudet att tälta utom på anlagd tältplats. Tältplatser finns vid Kumpula och på nordudden. Dessa är markerade med låga trästolpar och rep.

På övriga öar i nationalparken är det tillåtet att tälta var du vill och det finns inga anlagda tältplatser.
Utanför nationalparken, på fastlandet, finns närmaste camping vid Haparanda hamn i Nikkala.

Boende/Stuguthyrning

I nationalparken:

På Sandskär har Länsstyrelsen tre uthyrningsstugor intill hamnen i Kumpula på öns sydvästra sida. 

För mer information och bokning, kontakta: 

Utanför nationalparken:

Det finns en camping i Haparanda hamn, söder om byn Nikkala, cirka 15 kilometer från Haparanda centrum: