Sök
Muddus / Muttos nationalpark
En person vandrar med ryggsäck på spång.

Tillgänglighet

Vid Skájdde i Muddus/Muttos nationalpark planeras för en ny tillgänglighetsanpassad nationalparksentré, där det kommer att finnas information och kortare tillgänglighetsanpassade leder.

Mer om Muttos på naturum

Naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke är besökscentrum för världsarvet Laponias samebyar, nationalparker och naturreservat. På naturum får besökare bland annat lära sig mer om livet i Laponia, vandra naturstigar och lyssna på berättelser Naturum är tillgänglighetsanpassat och det finns stigar anpassade för personer med funktionshinder i området kring naturum.