Sök
Skuleskogens nationalpark
Sjö med vasskant, barrskog ligger bakom.

Tillgänglighet

De tre entréerna till nationalparken är tillgänglighetsanpassade för besökare med vissa funktionshinder. I anslutning till entréerna finns mulltoaletter, information och möjligheter att sitta ned under tak.

""
Entré Väst. Foto: Johan Uebel
""
Entré Nord. Foto: Johan Uebel
""
Entré Syd. Foto: Johan Uebel

 

Vid Entré Väst och Entré Nord finns grillplats på entréplatsen. I anslutning till Entré Väst har cirka 600 meter tillgänglighetsanpassad stig anlagts fram till en utsiktsplattform.

Vid Entré Syd kommer rullstolsburna och andra med svårare rörelsehinder att få möjlighet att köra ytterligare en bit ner mot Kälsviken till en parkering med två platser. Nyckel kvitteras ut på naturum Höga Kusten. Stigen vidare ner till Kälsviken har tillgänglighetsanpassats liksom vindskydd, grillplats och mulltoalett.

Vintertid plogas normalt infartsvägarna till Entré Väst och Entré Syd.