Sök
Skuleskogens nationalpark
""

Historik

Skuleskogen skyddades som nationalpark år 1984. Beslutet omfattade drygt 2800 hektar land och vatten och syftade till att skydda och bevara ett starkt kuperat, kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap, där växtlighet och djurliv skulle få utvecklas fritt.

År 2009 togs beslut om utvidgning av nationalparken med cirka 200 hektar. Nya reviderade föreskrifter och en ny skötselplan antogs samtidigt.

Stora delar av nationalparken ingår sedan år 2006 även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade områden, Natura 2000.

Läs om hur människan levt och verkat i området genom tiderna.