Sök
Söderåsens nationalpark
Närbild på en rödbrun ekorre som sitter i ett träd.

Djurliv

Av olika djurgrupper är insektsfaunan den mest mångfasetterade.

Närbild på en humlebagge som sitter på en blomma.
Humlebagge. Foto Länsstyrelsen

Här finns unika arter som bokblombock, rödhalsad svartbagge, jättesvampmal och förgyllt metallfly. Många av arterna är knutna till död ved.

Vanliga arter som dovhjort och grävling förekommer, men även iller, hermelin, vildsvin och fladdersmus hör till parkens vanliga däggdjur.

Skogsduva, stenknäck, stjärtmes, forsärla, mindre hackspett, bivråk och duvhök hör till områdets häckande fåglar.

Närbild på en kardinalbagge som sitter på en vit blomma.
Kardinalbagge. Foto Länsstyrelsen