Sök
Vadvetjåkka nationalpark
Vy uppifrån berget ner över det gröna deltat med bergen i bakgrunden.

Tillgänglighet

Vadvetjåkka ligger i väglöst land och inga anpassningar för tillgänglighet har gjorts.

Vid södra gränsen finns två broar. Nationalparken har relativt få besökare eftersom det är svårtillgängligt och hög årsnederbörd. Parken saknar logi och annan service.